ANFA'dan Ulus iş hanı ve Anafartalar çarşısı'ndaki 96 adet iş yeri için kira ihalesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan gayrimenkulleri şeffaflık ilkesi gereği kamu yararını da gözeterek açık ihale usulü ile kiraya vermeye devam ediyor.

ANFA'dan Ulus iş hanı ve Anafartalar çarşısı'ndaki 96 adet iş yeri için kira ihalesi

 ANFA Genel Müdürlüğü, mülkiyeti ABB’ye ait Ulus İş Hanı ve Anafartalar Çarşısı içerisinde bulunan 96 adet taşınmazın kiraya verilmesi için ihaleye çıkıyor. ABB TV, Youtube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak olan ihale, 28 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’te ANFA Genel Müdürlüğü İhale Salonu’nda düzenlenecek.

 

ŞEHRİN MERKEZİNDEKİ 96 İŞ YERİ AÇIK TEKLİF USULÜYLE KİRAYA VERİLECEK

     Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, tasarruf önlemlerinin alınması ile gelir getiren kaynakların verimli ve etkin kullanılması yönündeki yönetim anlayışı doğrultusunda belediye taşınmazları bir bir kiraya veriliyor.

    Ulus İş Hanı ve Anafartalar Çarşısı’nda bulunan 96 iş yeri, ANFA Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı 142/6 Aydınlıkevler Altındağ adresinde yer alan ANFA Genel Müdürlüğü İhale Salonu’nda düzenlenecek ihaleye katılacak istekliler, iş yerlerine ait detaylı bilgiye ‘https://www.anfa.com.tr/ihaleler/detay/526/’ adresinden ya da ‘(0312) 596 90 00/ 1915” telefon numarasını arayarak ulaşabilecek.

 

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

    Kamu İhale Kanuna göre ihaleye katılım sağlayacak kişilerde aranacak şartlar ise şöyle:

Gerçek kişiler için;

-Nüfus cüzdanı sureti ve T.C. kimlik numarası,

-İkametgâh belgesi ve tebligat adresi,

-Noter tasdikli imza beyannamesi,

-Adli Sicil Kaydı,

-Vekâleten katılım durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

Tüzel kişiler için;

-Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir "Ticaret Sicil Gazetesi",                                                                  

-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler ve Vakıflar için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi),

-Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

-Vekâleten katılım durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

Ortak Girişim Olması Halinde;

-Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin temin edecekleri belgeler,

-İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır,

-İstekliler istenilen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilir,

-E-Devlet üzerinden alınan belgeler de geçerli olacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER