ATANAMAYAN UZMANLAR DERNEĞİ KURULDU

6 Mart 2023 tarihinde ATANAMAYAN UZMANLAR DERNEĞİ’ nin kuruluşunu gerçekleştirmiş  bulunmaktayız.

ATANAMAYAN UZMANLAR DERNEĞİ KURULDU

6 Mart 2023 tarihinde ATANAMAYAN UZMANLAR DERNEĞİ’ nin kuruluşunu gerçekleştirmiş 
bulunmaktayız. Derneğimizin Kuruluş Amacı, 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na tabi görev yapmış, sağlık 
niteliğini kaybetmiş veya kendi isteğiyle uzman çavuşluk mesleğinden ayrılmış, Uzman Çavuş’ların kanunen 
kazanılmış haklarının yasal olarak takibini yapmak ve Terörle Mücadele’de görev yapan ve bu kutsal görevleri 
esnasında yaralanma veya uzvunu kaybetme sonucunda, yasayla kendilerine “Gazilik” unvanı verilmeyen 
kahramanlarımız ile vazife malullerinin yasal haklarını takip etmek ve destek vermek olacaktır.
29 Ocak 2016 tarihinde Uzman Erbaşlar’ın 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
92’nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için “en az iki hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir”, hükmü 
değiştirilerek “en az yedi hizmet yılı” tamamlama şartı getirilmiştir. 29 Ocak 2016 yılından önce göreve başlamış 
olup; iki yıldan fazla görev yapıp ayrılan kişiler, hak kaybı yaşamaktadır. Zira kanun değişikliğinden önceki tarihte 
bu kişilerin hukuken kazanılmış hakkı mevcut olduğundan korunması gerekmektedir. Eski haliyle kanunda açık bir 
şekilde belirtilen iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla memuriyet hakkı kazanılmıştır denilmektedir. Ancak 
günümüzde uzman çavuşların hangi tarihler arasında görev yaptığına bakılmaksızın kamu kurumlarına yapılan 
başvurularda yedi yıl görev süresi istenilmektedir. Oysaki emsal kararlar ve örnekleri olduğu halde yedi yıl şartı öne 
sürülmektedir.
Yine 29.01.2016 tarihinde 3269 sayılı Uzman Erbaş kanunu’nda yapılan değişiklik ile 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 92.maddesi hükmünden yararlanabilmek için gerekli yedi yıllık hizmet süresini tamamlamış 
ve bu suretle meslekten ayrılmış olan uzman çavuşlarımız ise başvuru yaptıkları bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarından “açık kadro yoktur” yanıtını almakta ve kanun maddesi yok sayılmaktadır. Kanun referansla çalışır 
hale gelmiştir. Referansı olan meslekten ayrılmış uzman çavuşların kadroya alınması referansı olmayan uzman 
çavuşların ise türlü bahanelerle kadroya alınmaması kanunun referans ile çalıştığının ispatıdır. Bu haksızlığa dur 
denilene kadar ve kanun önünde hakkımızı alana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz.
Bizler genç yaşlarda Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde “Uzman Çavuş” olarak göreve başladık.
Sermayemiz tetik parmağımız ve vatan sevgisiydi. Yıllarca yılmadan, yorulmadan vatan için hizmet etmiş 
bulunmaktayız. Biz, hakkımız olmayan hiçbir davanın peşinde değiliz. Bu zor süreçte, çoğu silah arkadaşlarımızın 
maddi imkansızlıklar sebebiyle yuvası dağılmış, çoğu silah arkadaşımızın aile düzeni bozulmuştur. Silah 
arkadaşlarımız kaderine terk edilmiştir. Görevinden ayrılmak zorunda kalan her uzman çavuşun acı bir hikayesi 
vardır. Keşke imkanımız olsa kendilerinden dinlemiş olsaydık. Söyleyecek çok söz, dinleyecek çok hikaye vardır.
Var olan hakkımız için sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz.
Atanamayan Uzman Çavuşlar olarak iki yıl görev yapmış olanlar dahil; yaş, kilove boy gözetmeksizin kanun 
hükmünde kararnameyle devlet kurumlarına genel atama talep etmekteyiz.
Bizler ve ailelerimiz sadece şu soruya cevap arıyoruz; 3269 sayılı kanunun 5.maddesi gereği atananlar,
neden atandı! Aynı kanuna sahip olan bizler neden atanamıyoruz? Sözlerime burada son verirken hepinizi saygıyla 
SELAMLIYORUM…
Mustafa GÜNDEŞLİ
ATAUZDER Genel Başkanı
0544 309 82 38

Can Deniz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER