DİJİTAL EĞİTİMDE ARGEDU

Dijital eğitim; uzaktan eğitimin uzantısı olan ve gelişen teknolojiyle yeni ihtiyaçları karşılamak için ortaya çıkan, öğrenme yaklaşımları tanımlamak için kullanılan çatı bir kavramdır ve çoğu zaman çevrimiçi uzaktan eğitim olarak kavramıyla da tanımlanabilir.

DİJİTAL EĞİTİMDE ARGEDU

Dijital bilgi çağında toplumsal profil değişmiş, bu değişimin bir sonucu olarak öğrenen ve öğreten rollerinde de değişimler olmuştur. Eğitim kurumları da bu değişim sürecinde kendilerini yeniden konumlandırmak zorunda kalmışlardır. Bir başka anlatımla dijital dönüşüm, çağdaş dünya düzenine uyum sağlamak isteyen ülkelerde, değişimi zorunlu hâle getirmiş, eğitim kurumlarının yapı ve işlevi bu değişimden derinden etkilenmiştir. Öğrencilerine çağın gereklerine uygun davranışları kazandırmak isteyen okullar, yeni öğretim programlarına ihtiyaç duymuştur. Sorgulayan, analiz ve sentez yeteneğini kullanabilen, özgüveni, benlik bütünlüğü gelişmiş bireyleri yetiştirebilmek için teknoloji, eğitime farklı yollar sunmuştur. 2018 yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi hizmete girmiştir. 2023 Eğitim vizyonunda Millî Eğitim Bakanlığı, dijital eğitimle ilgili şu hedefleri belirlemiştir:

•             Dijital eğitim-öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturma,

•             Ulusal dijital içerik arşivi oluşturma,

•             Dijital yeni nesil ölçek araçları geliştirme,

•             Dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenleri destekleme.

Teknoloji ile güçlendirilmiş daha geniş bir eğitim çerçevesi sunan dijital dönüşüm hedeflerinden bazıları şu şekildedir:

•             Her zaman ve her yerde tüm öğrencilere ulaşmak,

•             Teknolojinin gücünden yararlanarak öğrenme kaynakları geliştirmek ve uygulamak,

•             Serbest eğitim ortamı sunmak,

•             Öğrenilen konuyla ilgili kaynaklara ulaşımı sağlamak,

•             “Eğitimde Fırsat Eşitliğini” gerçekleştirmek,

•             Bireysel öğrenme imkânı oluşturmak,

•             Öğrenimin hızlı ve kalıcı olmasına katkı sunmak,

•             Simülasyonlar, iş birliği ortamları, oyunlar ve bilişsel öğretimler gibi entegre değerlendirme teknolojilerinin becerilerini değerlendirirken öğrencilerin ilgisini çekmek ve motive etmek.

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı ihtiyacı; eğitim ve öğretimin dijital dönüşümü ile mümkün olabilecektir. Dijital dönüşümün dünya üzerinde yeni bir dönemi başlattığı ve ülkemizin de dijital dönüşümü en önemli stratejik hedef olarak belirlediği bir ortamda, eğitimde çığır açacak yeni bir gelişme olmuştur. Bu gelişme; ARGEDU Dijital Eğitim’in eğitime katkı sağlamak amacıyla hizmet etmeye başlamasıdır. ARGEDU Dijital Eğitim; sektöründe modern teknoloji kaynaklarını kullanarak kaliteli video içeriklerini bireylere sunan ve bu alanda fark yaratmak için tasarlanmış ilkokul, ortaokul ve lise müfredatına uygun yepyeni dijital eğitim sistemidir.

ARGEDU Dijital Eğitim materyalleri, en son teknoloji kullanılarak hazırlanmıştır.

Bu materyallerin öğrencilere sağlayacağı kolaylıkları şöyle sıralayabiliriz:

•             Öğrenen bireylerin dikkatini çekerek onları güdüler.

•             Anlaşılması zor olan kavramları basitleştirir.

•             Kavramları somutlaştırır.

•             Konulara çeşitlilik ve değişiklik katar.

ARGEDU Dijital Eğitim materyalleri, iyi bir şekilde tasarlanmış durumdadır.  Öğrenme olgusuna sağlayacağı katkılardan bazıları şunlardır:

•             Öğretimin daha ilgi çekici olmasını sağlar.

•             Öğretimde zaman tasarrufu sağlar.

•             Öğrencilerin öğrenme isteğini arttırır.

•             Öğrenmenin kalıcı olmasını ve bilginin başka alanlara transferini sağlar.

Öğrencide aranan istendik özellikler olan gerek kavranmış bilgi gerek özümseme ve kalıcılığı içselleştirme gerekse de daha üst düzeylere taşıma gibi eğitim durumları ARGEDU Dijital

Eğitim ile daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Böylelikle de “Eğitimde Fırsat

Eşitliği” ile öğrencilerimizin başarıları ön plana çıkarılabilmektedir.

Öğrenme süresinin teknoloji desteği ile kısaltılması, kalıcılığın görsel ve işitsel algılarla daha da artırılması, reel görüntüye çok miktarda yer verilmesi gibi yeni öğrenme-öğretme modelleri

kullanan ARGEDU Dijital Eğitim ile genişleyen eğitim kavramına çok büyük katkılar sunulacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER