25 Eylül 2020 Cuma

Demet Akalın'dan Şoke Eden Gelişme!-

Hamileliği ile magazin dünyasının en başında olan süper popçu DemetAkalın, bu seferde ilginç ayakkabıları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Akalın , üstündeki her şeyin hediye olduğunu söylemedi.

12 Nisan 2014 Cumartesi 13:33
Demet Akalın'dan Şoke Eden Gelişme!-
Hamileliği ile magazin dünyasının en başında olan süper popçu Demet Akalın, bu seferde ilginç ayakkabıları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Akalın , üstündeki her şeyin hediye olduğunu söylemedi.


Nisan 2012’de nikâh masasına oturduğu Okan Kurt’la düğünde çekilmiş olan fotoğrafın basılı olduğu ayakkabısıyla poz veren popçu, “Çantam ve gözlüğüm hariç her şeyim hediye.

Bedava yaşıyorum" diyerek espri yaptı.


Demet Akalın’dan Mustafa-Emina Sandal çiftine darbe

Dün­ya­ca ün­lü top mo­del İri­na Shay­k’­ın pod­yu­ma çı­ka­ca­ğı Dos­so Dos­si Fas­hi­on Sho­w’­da bu yıl De­met Aka­lın sah­ne ala­cak. Shayk pod­yum­da yü­rür­ken bir şar­kı­sıy­la  ün­lü mo­de­le eş­lik ede­cek olan Aka­lın, or­ga­ni­zas­yo­nun ga­la ge­ce­sin­de de kon­ser ve­re­cek. Sah­ne­si kar­şı­lı­ğın­da 150 bin li­ra ala­cak olan Aka­lın, ge­çen yıl ay­nı sah­ne­de kon­ser ve­ren ve uzun sü­re po­le­mik ya­şa­dı­ğı Emi­na San­da­l’­ı da üçe kat­la­ya­cak.

EMİNA 50 BİN LİRA ALDI

Mem­le­ke­ti Sır­bis­ta­n’­da ün­lü bir pop yıl­dı­zı olan Emi­na San­dal geç­ti­ği­miz se­ne Dos­so Dos­si Fas­hi­on Show‘da pod­yu­ma çı­kan Bre­zil­ya­lı mo­del Ad­ri­na Li­ma­’ya şar­kı­la­rıy­la eş­lik et­ti. Mus­ta­fa San­da­l da ga­la ge­ce­si kon­se­ri­ni ver­miş­ti. Emi­na San­dal 50 bin, Mus­ta­fa San­dal ise 100 bin li­ra üc­ret al­mış­tı. Toplamda 150 bin lira alan ün­lü ka­rı ko­ca, De­met Aka­lı­n’­ın tek başına aldığı üc­re­ti bir­lik­te almıştı.  

POLEMİK NASIL BAŞLADI

Emi­na San­da­l’­ın “Sa­tış­lar­da Top 10 lis­te­si­ne gir­di­m” söz­le­rin­den son­ra “Git ken­di ül­ken­de man­şet ol” di­ye­rek po­le­mi­ğin fi­ti­li­ni ateş­le­yen Aka­lın, San­dal çif­tiy­le uzun sü­re ger­gin­lik ya­şa­dı.

    Yorumlar

GAZETE MANŞETLERİ

HAVA DURUMU

Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

NAMAZ VAKİTLERİ

Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

ARŞİV